Profilerarverktyg

Profilerare

Den nya patenterade Markusson-profileraren gör det väldigt lätt att hålla profilera slipskivan. Bara ett lätt tryck med profileraren mot slipskivan kant i cirka 2 sekunder är tillräckligt för att ge skivan rätt profil.

Läs mer om hur du använder profilern här.

Profilsten

Med profilstenen profilerar du manuellt skivans form.