BM2 och EB2

MANUELL KEDJEBRYTARE

  • Bryter dubbla nitar åt gången med mycket kraft.

  • Går att anpassa till alla kedjedelningar 1⁄4”-.404”,

  • Monteras på arbetsbänk eller specialgjort stativ.

  • Bryter en nit åt gången.

  • Går att anpassa till alla kedjedelningar 1⁄4”-.404”,

  • Monteras på arbetsbänk.