Konverter

Strömförsörjare för alla våra kedjeslipar som konverterar 230V växelström till 12V likström med en ström på upp till 25A (300W). Kan monteras på ett stativ, en vägg etc.